THÔNG TIN

 • Lịch trình: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ – CỐ ĐÔ HUẾ
 • Phương tiện: Airplane, bus
 • Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
 • Khách sạn:
 • Giá: 2,950,000 VNĐ

THÔNG TIN

 • Lịch trình: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
 • Phương tiện: Airplane, bus
 • Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM
 • Khách sạn:
 • Giá: 3,850,000 VNĐ

THÔNG TIN

 • Lịch trình: ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
 • Phương tiện: Airplane, bus
 • Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
 • Khách sạn:
 • Giá: 3,450,000 VNĐ

THÔNG TIN

 • Lịch trình: BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
 • Phương tiện: Airplane, bus
 • Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
 • Khách sạn:
 • Giá: 3,050,000 VNĐ

THÔNG TIN

 • Lịch trình: HCM - PHAN THIẾT - HCM
 • Phương tiện: XE MÁY LẠNH
 • Thời gian: 2 NGÀY 1 ĐÊM
 • Khách sạn:
 • Giá: 1,398,000 VNĐ

THÔNG TIN

 • Lịch trình: HCM - NHA TRANG -HCM
 • Phương tiện: XE BUS
 • Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
 • Khách sạn:
 • Giá: 2,998,000 VNĐ

THÔNG TIN

 • Lịch trình: HCM - NHA TRANG - HCM
 • Phương tiện: ĐI VỀ BẰNG MÁY BAY
 • Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM
 • Khách sạn:
 • Giá: 2,748,000 VNĐ

THÔNG TIN

 • Lịch trình: HCM - NT - DỐC LẾCH - HCM
 • Phương tiện: XE BUS
 • Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
 • Khách sạn:
 • Giá: 2,668,000 VNĐ

THÔNG TIN

 • Lịch trình: HCM - NHA TRANG - HCM
 • Phương tiện: XE, MÁY BAY
 • Thời gian: 3N2D
 • Khách sạn:
 • Giá: 2,738,000 VNĐ

THÔNG TIN

 • Lịch trình: HCM - DA LẠT - HCM
 • Phương tiện: XE, MÁY BAY
 • Thời gian: 3 NGÀY 2 ĐÊM
 • Khách sạn:
 • Giá: 2,668,000 VNĐ